Even geduld

Mode Van De Walle logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout DAMES HEREN LIFESTYLE

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

VAN DE WALLE & CO BV

Stationsstraat 16

B-9230 Wetteren

info @ modevandewalle.be

+32 9 366 11 22

BE 0465.249.315

RPR Gent afdeling Dendermonde

Beste klant,


Wij willen er zeker van zijn dat de relatie met onze klanten zo vlot mogelijk verloopt. Wij waarderen het vertrouwen dat je in Mode Van De Walle stelt en nemen je rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we je een klaar en duidelijk overzicht geven van je rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, neem gerust contact met ons op, we helpen je met de glimlach verder.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer je hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als je een nieuwe bestelling plaatst. Van De Walle & Co BV kan deze voorwaarden immers aanpassen, waarbij de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op je nieuwe bestelling. Op de bestelling die je nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. Je kan de tekst afprinten of op de harde schijf van je computer bewaren.
Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van VAN DE WALLE & CO BV, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 16, 9230 Wetteren, BTW 0465.249.315, RPR Gent afdeling Dendermonde (hierna Van De Walle) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Van De Walle houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, met uitzondering van wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van De Walle aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Als u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. 

Als er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ook niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na. 

Van De Walle behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van De Walle niet. Van De Walle is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van De Walle is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Van De Walle heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet, dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Van De Walle er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Van De Walle. Van De Walle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.Artikel 4: Online aankopen

Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft de klant een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmogelijkheden:

• Bancontact • iDEAL • Maestro • Mastercard • VPay • Visa


Betalen met bank- of kredietkaart is veilig. Alle betalingen gebeuren via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.


De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Van De Walle.

Van De Walle is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend; 

België en Nederland: gratis verzending vanaf € 75,00, bij online bestelling onder de € 75,00 bedraagt de verzendkost € 6,00.


Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg: gratis verzending vanaf € 150,00, bij online bestelling onder de € 150,00 bedraagt de verzendkost € 10,00.

 

Alternatief kan de bestelling online geplaatst en betaald worden, en in de winkel in Wetteren afgehaald en omgeruild worden zonder transportkosten.

Door onvoorziene omstandigheden, is het mogelijk dat de leveringskost hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn ook verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd.

De levering gebeurt door Bpost. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 3-4 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Van De Walle aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Van De Walle geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Van De Walle niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de klant onderweg is.

Alle goederen worden voor verzending gecontroleerd op zichtbare fouten. Mocht er desondanks een zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering vastgesteld worden, moet dit door de klant onmiddellijk gemeld worden aan Van De Walle. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Als de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout/beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Van De Walle. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Van De Walle terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Van De Walle was geboden. Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Van De Walle. 

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van De Walle te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Van De Walle.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Van De Walle, Stationsstraat 16, 9230 Wetteren, Tel. 09 366 11 22, info@modevandewalle.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van De Walle heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Van De Walle, Stationsstraat 16, 9230 Wetteren, Tel. 09 366 11 22, info@modevandewalle.be. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

Als het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van De Walle zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, met de originele prijsetiketten er aan, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Als de klant de overeenkomst herroept, zal Van De Walle alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, met uitzondering van eventueel aangerekende leveringskosten, aan de klant terugbetalen, ten laatste binnen 14 werkdagen nadat Van De Walle de artikelen in ontvangst genomen heeft. Bij verkoopovereenkomsten kan Van De Walle wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Van De Walle geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Van De Walle betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Van De Walle waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Van De Walle.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Van De Walle zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtage.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar.Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Van De Walle is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0) 9 366 11 22 of via info@modevandewalle.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Van De Walle beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Van De Walle zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Van De Walle respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van De Walle, Stationsstraat 16, 9230 Wetteren, info@modevandewalle.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Van De Walle, Stationsstraat 16, 9230 Wetteren, Tel. 09 366 11 22, info@modevandewalle.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Van De Walle heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Van De Walle houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Als u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@modevandewalle.be.Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Van De Walle om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Van De Walle. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Van De Walle kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te arrondissement Oudenaarde bevoegd. 

Als een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan. 


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING Beste Klant,


Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan VAN DE WALLE & CO BV, Stationsstraat 16, 9230 Wetteren, info@modevandewalle.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :


Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en) 

Datum :(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stationsstraat 169230 Wettereninfo@modevandewalle.beMode Van De Walle+32 (0)9 366 11 22BE 0465.249.315